Nadační fond WalDík má transparentní účet číslo u 275210605/0300 vedený ČSOB. Stav našeho transparentního účtu můžete sledovat zde.