Nadační fond WalDík
Adresa:

Riegrova 1756/51
České Budějovice 3
370 01 České Budějovice

Telefon:

777 553 069

Číslo transparentního účtu:

275210605/0300 vedený u ČSOB