Nadační fond WalDík vznikl z  impulzu rodičů dětí ZŠ Waldorfské v Českých Budějovicích v květnu 2016

 

Důvodem jeho založení byla snaha o finanční nezávislost, soběstačnost a rozvoj waldorfské mateřské a základní školy. Waldorfská škola v Českých Budějovicích je školou soukromou s právní subjektivitou obecně prospěšné společnosti. Tento fakt spojený se způsobem výuky na škole waldorfského typu s sebou nese daleko vyšší nároky na celkové fungování a tím pádem i vyšší náročnost na financování – např. pomůcky na výuku, požadavky na neustálé vzdělávání pedagogů atd. S narůstajícím počtem zájemců o tento způsob vzdělávání a s nedostačující kapacitou cítíme zároveň potřebu se jako rodiče aktivně podílet i na možnosti rozšiřování školy. V neposlední řadě vnímá fond svou úlohu v poskytnutí podpory sociálně slabším rodinám z řad našich žáků.

Z výše uvedeného tedy vyplývají naše hlavní cíle:

  • Financování waldorfského školství v Jihočeském kraji. Hlavní prioritou je zabezpečení bezproblémového fungování školy, proto se snažíme o vytváření rezervy pro případ změny ve financování soukromých škol.
  • Rozvoj waldorfského školství – financování dlouhodobých investičních projektů, např. rozšiřování MŠ (podařilo se), vznik (podařilo se) a rozvoj waldorfského lycea v Českých Budějovicích, zajištění vlastní budovy…
  • Sociální podpora dětí Waldorfské základní školy v Českých Budějovicích

Za necelý rok od svého založení se Nadačnímu fondu WalDík podařilo získat finanční prostředky na rozšíření prostor Waldorfské mateřské školy na Rudolfově, které bylo zrealizováno v létě 2017. Je velmi potěšující, že se to podařilo díky velkému nasazení samotných rodičů (crowdfundingový projekt HitHit) v úzké spolupráci s místními firmami a zahraničním partnerem (více v sekci naši dárci).

Vážíme si každého, byť sebemenšího finančního příspěvku, kterým se rozhodnete naši myšlenku a cíle podpořit. Oslovujeme a vítáme partnerství a podporu jak firem a organizací, tak jednotlivců. Snažíme se oslovit nejen samotné rodiče, kteří jsou důležitou a nedílnou součástí společenství Waldorfské školy, ale i další partnery, kteří nemají žádné vazby na waldorfské školství, jsou ale přesvědčeni o výhodách a přednostech tohoto typu vzdělávání.